Gemengde teelten & vruchtwisseling

We spreken van gemengde teelten wanneer meerdere teelten samen voorkomen op een veld. Dit kan gaan van kruidenrijk grasland tot strokenteelt. Het doel hierbij is dat de teelten een gunstige invloed hebben op elkaar of op de bodem. Zo kan klaver in grasland zorgen voor stikstoffixatie.  

In tegenstelling tot gemengde teelten zit de wisseling van teelten bij vruchtwisseling over de jaren heen. Hierbij komen de verschillende teelten achter elkaar voor op eenzelfde veld. Door verschillende teelten te gebruiken, wordt het risico voor de landbouwer gespreid, maar dit heeft ook een gunstig effect op de bodem. Doordat niet elk jaar dezelfde teelt op het veld staat, krijgen bodempathogenen minder kans om zich te ontwikkelen. Verschillende beworteling zorgt ook voor een betere ontwikkeling van het bodemleven. Ten slotte zien we ook een vermindering van de onkruiddruk.

Interessante links:

Crop rotation and its ability suppress perennial weeds (Agricology)

Soil management (Agricology)

Scenariofiches vruchtwisseling (LCV)