Semi-natuurlijke landschapselementen (habitat)

Bij semi-natuurlijke landschapselementen denken we aan bermen, bomen of bomenrijen, bosjes, bronnen, dijken, houtkanten, hagen, holle wegen, (delen van) akkers die niet geoogst worden of specifiek worden ingezaaid als voedsel voor vogels of (klein) wild, sloten, poelen… Vaak zijn deze landschapselementen specifiek voor een bepaalde streek en geven ze een eigen karakter aan het landschap. Deze elementen trekken specifieke fauna en flora aan en doel hierbij is dat ook zij natuurlijke vijanden van plagen kunnen aantrekken. Dit kan door in te zetten op drink- of overwinteringsplaatsen van nuttige insecten tot dieren hoger op de voedselladder. Een uitgebreid netwerk van deze landschapselementen zorgt voor een stabiel ecosysteem met natuurlijke plaagregulatie tot gevolg.

Interessante links:

Offsetting land in the agricultural landscape to increase biodiversity resilience (Game & Wildlife Conservation Trust)

Water and wildlife (Natural England)

Landscape-scale conservation (Natural England)