Leibniz Centrum voor Agricultuur- en Landschapsonderzoek (ZALF) (DE)

ZALF is een instelling van de Leibniz Associatie, dat tot doel heeft oplossingen te zoeken in het kader van een economisch, ecologisch en sociaal duurzame landbouw - samen met de samenleving. In de strijd voor wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering, voedselzekerheid, behoud van biodiversiteit en grondstoffenschaarste, ontwikkelen en ontwerpen wij gewassystemen, geïntegreerd in hun landschappelijke context, die voedselzekerheid en duurzaamheid combineren.

Hiervoor verwerken wij complexe landschapsgegevens aan de hand van een unieke set van experimentele methoden, nieuwe technologieën en modellen, alsook sociaal-economische benaderingen. ZALF doet aan geïntegreerd systeemonderzoek: van processen in de bodem en planten tot verbanden op veld- en landschapsniveau tot globale effecten en complexe interacties tussen landschappen, maatschappij en economie.

Partner van dit project is de ZALF-werkgroep Governance of Ecosystem Services, die zich richt op beleidsystemen die een gerichte levering van maatschappelijk gewenste ecosysteemdiensten en biodiversiteitsdoelstellingen mogelijk maken, in het bijzonder financiële stimuleringsmaatregelen en hun interacties met regelgevende wetgeving en vrijwillige samenwerking.

Contactpersoon: matzdorf@zalf.de

Visit website