Agroforestry of boslandbouw

Agroforestry of boslandbouw is een verzamelnaam voor praktijken waarbij meerjarige, houtige gewassen worden geïntegreerd met (akkerbouw)gewassen en/of vee op hetzelfde stuk land. Deze meerjarige, houtige gewassen kunnen worden gebruikt voor de productie van bomen voor hout of vruchten en voor de levering van diverse ecosysteemdiensten zoals een betere bodem-, water- en luchtkwaliteit, koolstofvastlegging en habitat voor natuurlijke vijanden of bestuivers. Bomen en struiken veranderen de windpatronen op bouwland, verminderen de windsnelheid en hebben een invloed op de vochtbalans in de bodem. Gewassen groeien onder deze omstandigheden beter, ondervinden minder stress en zijn minder vatbaar voor plagen en ziekten.

Afhankelijk van de hoogte en breedte van de houtige planten, verandert de schaduwinval onder de bomen. In deze zone neemt de groei van de gewassen over het algemeen iets af, afhankelijk van het gewas en de boomsoorten. De bovengenoemde voordelen verhogen echter de gewasgroei op de rest van het perceel. De opbrengst van een agroforestrysysteem (gezamelijke opbrengst van houtige meerjarige gewassen en eenjarige/blijvende gewassen) neemt over het algemeen met 10-40% toe ten opzichte van een monocultuur van eenjarige gewassen.

 

Interessante links:

Agroforestry (Soil Association) (Engels)

Agroforestry (Research trust) (Engels)

Agroforestry in Vlaanderen (Nederlands en Engels)

Agroforestry in Nederland (Nederlands)

Agroforestry Netwerk Nederland (Nederlands)

Afinet (Agroforestry innovation network) (Verschillende talen)

Agroforestry (Agricology) (Engels)